Weingut Stadt-Krems

Weingut Stadt Krems startade i och med att Fritz Miesbauer 2003 övertog ansvaret för kommunens vingårdar, produktion, marknadsföring samt försäljning. Både vinodlingarna och produktionsutrustningen var då i dåligt skick. Med sig i teamet fick Miesbauer vinmakaren Leopold Figl och Kathrin Bründlmayer. Miesbauers första åtgärder var att rensa upp i de misskötta vingårdarna, investera i ny produktionsutrustning och ändra inriktning för att göra viner av en kvalitet som kommunen kan vara stolt över. Sämre mark såldes och ersattes av nya, bättre vingårdar. De högre ställda kraven med lägre skördeuttag, större noggrannhet och bättre råvaror vände snabbt utvecklingen till det bättre. Kvalitetslyftet från och med 2003 har varit enormt med stor ökad efterfrågan på vinerna, både inrikes och internationellt. Totalt sett disponerar Weingut Stadt Krems cirka 30 hektar vinodlingar, mestadels i de bästa terrasslägena i byn Krems som ligger 220 meter över havet. Byns läge vid Donau ger stora skillnader i temperatur mellan dag och natt, vilket Miesbauer framhåller är viktigt för att bidra till vinernas väl avvägda balans mellan friskhet och fruktighet och den goda lagringsdugligheten. Vinmarkerna har olika jordmånstyper; gnejsblandningar i kombination med skiffer och löss i kombination med grus och sten. Vinstilen hos Weingut Stadt Krems är ren, frisk och fruktig med tydlig karaktär från jordmånen.

http://www.weingutstadtkrems.at

Produkter

Namn
Typ
Land
Region
Namn: Riesling Steinterrassen
Typ: Vitt vin
Land: Österrike
Region: Kremstal